Publicerad

11 april 2013

Nu kan du följa Mistras forskning på Twitter

Alla som är intresserade av vad som händer i Mistras verksamhet och många av de finansierade forskningsprogrammen kan börja följa oss på Twitter.

Nu går det att få snabba nyheter om aktuell forskning och händelser inom miljöområdet genom att följa Mistras twitterflöde som heter @MistraForskning.

Flera forskningsprogram är också aktiva på Twitter.

De program som har egna twitterflöden är MistraIndigo (@MistraIndigo), ENTWINED (@ENTWINEDProgram), Mistra Urban Futures (@MistraUrbanFut), Mistra Arctic Futures (@MistraArctic), Stockholm Resilience Centre (@sthlmresilience).

Dessutom twittrar kommunikatören Annika Mossing på SLU bland annat om Future Forests på @AnnikaMossing och på Textiletoolbox (@Textiletoolbox) går det att få nyheter från ett av projekten inom Mistra Future Fashion.

Mistra Webbredaktör