Publicerad

19 april 2013

Mistra söker ny administrativ chef

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, investerar i starka forskningsmiljöer som i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem för en god livsmiljö och en miljöanpassad samhällsutveckling. Ur stiftelsekapitalet investerar vi ca 200 miljoner kronor årligen i forskning varav huvuddelen i stora tvärdisciplinära forskningsprogram. Just nu har vi ett femtontal forskningsprogram igång. Dessa rör områden som  hållbart mode, läkemedelsrester i vattendrag, miljöstrategier för handelssystem samt bioteknik.

Mistra har sitt kontor i centrala Stockholm där sju personer arbetar. Vår nuvarande administrativa chef skall gå till nya arbetsuppgifter utanför Mistra. Vi söker därför nu en ny person som känner en utmaning i att själv genomföra och utveckla administrationen i nära samverkan med det övriga teamet.

Du har högskoleutbildning med ekonomisk inriktning samt flerårig erfarenhet av arbete med kvalificerad redovisning och ekonomistyrning på övergripande nivå. En förståelse för forskningsfinansiering och erfarenhet av att arbeta med eller inom högskolesektorn är en stor fördel.

Du är initiativrik, analytisk, noggrann och prestigelös. Du är intresserad av att tillsammans med övriga medarbetare på Mistra engagera dig i de program vi finansierar. Du ser fördelar med att arbeta i en liten organisation och med en hög grad av självständighet. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Arbetsuppgifter:

  • Ansvara för löpande redovisning, uppföljning, bokslut, årsredovisning
  • Ansvara för ekonomisk revision av Mistras forskningsprogram
  • Tillsammans med programansvariga förhandla om och ingå avtal
  • Sekreterare i Stiftelsens styrelse
  • Sekreterare i Stiftelsens kapitalförvaltningskommitté samt verkställa kommitténs beslut
  • Ansvara för utveckling av administrativa rutiner
  • Företräda stiftelsen i nätverk och samarbetsprojekt med andra forskningsfinansiärer och organisationer.

Din ansökan vill vi ha senast den 13 maj till mail@mistra.org. Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av stiftelsens VD Lars-Erik Liljelund telefon: 08 - 7911024 eller lars-erik.liljelund@mistra.org