Publicerad

13 maj 2013

Matens klimatpåverkan granskad i ny rapport

Vilken typ av mat vi köper har större betydelse för klimatpåverkan än varifrån varorna kommer. Det visar en ny rapport med aktuell forskning som tagits fram inom programmet ENTWINED.

I rapporten ”Food consumption choices and climate change” har klimatpåverkan av närodlad och fjärrodlad mat analyserats med hjälp av livscykelanalyser av en grupp forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som deltar i programmet.

Undersökningen visar att närodlat inte alltid är det klimatsmartaste valet, utan att transportavståndet egentligen har ganska liten betydelse på den totala påverkan. Det går att minska utsläppen av växthusgaser betydligt mer genom att byta ut nötkött mot vegetariska alternativ – det kan halvera utsläppen från maten.

ENTWINED fokuserar på samspelet mellan internationell miljöpolitik och det globala handelssystemet och är inne på sitt sista år. Rapporten ingår i den serie av så kallade Issue Briefs som programmet tar fram för att presentera sin forskning för beslutsfattare och andra tänkta användare. Resultaten om hur vi ska äta för att påverka miljön mindre har uppmärksammats i media.

Mistra Webbredaktör