Publicerad

13 maj 2013

Medieträning för projekt inom Mistra Innovation

Samtliga projektledare i Mistra Innovation har erbjudits två dagars medieträning. Målet är att träna sig i att möta journalister och bli bättre på att förmedla sina idéer för nya miljölösningar.

Att möta journalister och kunna förklara sin forskning är en viktig uppgift för de flesta forskare. Nyligen erbjöds alla projektledare i Mistra Innovation två dagars medieträning. Lars Stigsson som leder Green Gasoline var en av deltagarna. Projektets målsättning är att tillvara lignin från massabruk för att tillverka fordonsbränsle eller gröna kemikalier.

Lars Stigsson var väldigt nöjd efter kursen.
– Jag har jobbat med många olika projekt genom åren men aldrig medietränats. Så innan var jag osäker om jag ville avsätta två dagar till detta. Men jag har inte ångrat det alls. Det var oerhört nyttigt.

Under de två dagarna fick han och de andra deltagarna pröva på att intervjuas framför kamera, dels under en ”snäll” intervju dels under en betydligt tuffare utfrågning.   

– Utfrågarna bet sig fast vid vissa frågor, och jag kom ut på hal is. Det var nyttigt att få känna på.

Bättre beredskap att möta medier

I medieträningen ingick även praktiska råd, bland annat om sätt att uttrycka sig men också i en så praktisk fråga som klädval. Föreläsarna betonade också vikten av förberedelse.

– Framöver kommer jag att i förväg vilja veta vad intervjun ska handla om, säger Lars Stigsson.

Sex forskningsprojekt ingår i den första omgången av Mistra Innovation, som startade 2012. Syftet med programmet är att ge små och medelstora företag möjlighet, i samarbete med akademiska forskare, att utveckla nya produkter eller produktionsmetoder.

Green Gasoline har redan nått framgångar när det gäller att ta fram ett särskilt system med membranfilter för att utvinna lignin ur massafabrikens svartlutar, berättar Lars Stigsson.
– Vi har kommit en god bit på väg. Vi söker patent på processen och har bildat ett nytt bolag.

I ett andra steg ska det utvunna ligninet omvandlas till ett fungerande bränsle. Här har man mött lite större utmaningar, konstaterar Lars Stigsson.
– Men även här har vi kommit en bit på väg. Vi har just nu 3-4 spår som vi jobbar efter.  Eventuellt kommer vi att använda ligninet för att först producera träkoks och sen ett bränsle i ett andra steg.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör