Publicerad

13 maj 2013

Nu finns Mistras årsrapport att läsa

Hundratals ton insparat stål, kornplantor som kommunicerar och hållbar förvaltning som slår jämförelseindex. Det är något av allt som går att läsa om i Mistras årsrapport. Den går nu att ladda ned eller beställa.

I årsrapporten går det att läsa om effekterna av forskningsprogrammen Stålkretsloppet, PlantComMistra och Sustainable Investment Research Platform som alla avslutades under 2012. Rapporten berättar även om hur det är att vara doktorand inom ett Mistraprogram samt hur stiftelsen arbetar med kommunikation och hållbara investeringar.

Även de flesta årsrapporter från Mistras olika forskningsprogram går nu att ladda ned från deras programsidor på Mistras webbplats. Programsidorna hittar du häröppnas i nytt fönster.

Mistra Webbredaktör