Publicerad

13 maj 2013

Två ledamöter klara till Mistras styrelse

Lena Treschow Torell fick förnyat förtroende i Mistras styrelse och nationalekonomen Klas Eklund tillkom när regeringen nyligen utsåg nya ledamöter.

Förordnandet för Mistras styrelse går ut under året och två nya ledamöter har nu utsetts av regeringen. Lena Treschow Torell, nuvarande ordförande, blir kvar som ledamot medan nationalekonomen Klas Eklund blir ny i styrelsen. Förordnandet för båda är från september 2013 till augusti 2016.

Totalt ska styrelsen bestå av tio personer. Utöver regeringens ledamöter föreslås två ledamöter av forskningsråden Vetenskapsrådet, FAS, Formas och Vinnova, lika många av landets lärosäten samt tre ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Dessutom utser styrelsen själv en ledamot.

Mistra Webbredaktör