Automatgenererad bild.
Publicerad

14 maj 2013

Stockholm Resilience Centre under lupp

Stockholm Resilience Centre som är en av Mistras största satsningar halvtidsutvärderades i april. Granskningen av den omfattande verksamheten har inneburit en hektisk arbetsperiod för centret, Mistras kansli och de sex utvärderarna.

– Vi har arbetat hårt från morgon till kväll. Det har varit oerhört stimulerande, säger Sybille van den Hove, en av utvärderarna.

Vi möts för en intervju i Mistras lokaler under en kort paus i utvärderingen. Sybille van den Hove och de fem andra utvärderarna har träffat personal på Stockholm Resilience Centre (SRC), de har diskuterat med varandra, dykt djupt ned i den omfattande dokumentationen och skrivit utkast till den slutrapport som inom kort ska vara klar.

– De flesta av oss kände inte varandra sedan tidigare. Det är givande att träffa en så skarp grupp människor som också är så öppna och prestigelösa, säger hon.

För att utvärdera ett centrum av SRC:s storlek krävs mer av en helhetssyn än när man utvärderar ett forskningsprogram eller en granskar en ansökan, förklarar Sybille van den Hove. Det är inte bara de vetenskapliga resultaten som ska sättas under lupp, utvärderarna försöker även få en uppfattning om vilken atmosfär som råder bland dem som arbetar i centret, hur bra forskarna samarbetar, inom och mellan disciplinerna.

– Det måste vara en bra atmosfär om människor ska kunna prestera, en atmosfär av generositet och där man delar med sig av kunskaper, säger hon.

Utvärderingen klar i juni

SRC är en av Mistras större investeringar. Centret har beviljats 98,5 miljoner kronor för sina första sex år.Bedömargruppens rapport blir klar i början av juni. Om utvärderingen faller väl ut fortsätter Mistra sitt engagemang. Vilken bedömning Sybille van den Hove och de andra gör av SRC återstår att se.

– Men det är naturligtvis mycket roligare att utvärdera en verksamhet som man direkt märker är bra. Då kan man stödja och kanske hjälpa till att lyfta verksamheten ytterligare. Det är mer deprimerande när man ser att saker inte fungerar.

– Jag själv bor i Barcelona och om jag skulle utvärdera ett fotbollslag vore det givetvis roligare att utvärdera Barcelonas fotbollsklubb än något dåligt lag, säger hon.

Sybille van den Hove har själv en gedigen tvärvetenskaplig bakgrund. Hon är i grunden partikelfysiker men disputerade i ett helt annat ämne, ekologisk ekonomi. Hon är ordförande i Europeiska Miljöbyråns (EEA) vetenskapliga kommitté och driver flera EU-finansierade forskningsprojekt på miljöområdet. Miljöengagemanget genomsyrar hennes gärning.

– Det är oerhört väsentligt att forskningen nu försöker lösa de allvarliga problem världen står inför. Då är den approach som Stockholm Resilience Centre står för nödvändig, säger Sybille van den Hove.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör