Automatgenererad bild.
Publicerad

12 juni 2013

Vem tar ansvar i modebranschen?

I dag finns det inget system för att ta hand om uttjänta kläder och textilier. En stor del hamnar i soporna. Ska mode- och
textilbranschen omfattas av producentansvar för sina produkter? Mistra Future Fashion deltar i seminarium under Almedalsveckan om modebranschens producentansvar - möjligheter och utmaningar.

Frankrike var det första landet i världen som lagstiftat och infört producentansvar för kläder. Nu är det dags för Sverige att titta på möjligheterna att införa samma system här.

För att diskutera frågan "Vem tar ansvar för våra gamla kläder - dags för producentansvar för kläder och textilier?" deltar bland annat Tom Nilsson, statsvetare och forskare på Malmö högskola och Mistra Future Fashion i ett lunchseminarium under Almedalsveckan.

På seminariet, som hålls den sjätte juli, deltar också representanter från olika sektorer som kan belysa frågan utifrån sitt specifika perspektiv. I panelen sitter till exempel, Katarina Pelin miljödirektör i Malmö stad, Lena Callermo, chef för avdelningen för genomförande, Elin Lundgren, socialdemokraterna och Emma Enebog hållbarhetschef på Myrorna.

Mistra Webbredaktör