Automatgenererad bild.

©Eco TLC

Publicerad

13 juni 2013

Producentansvar möjlig väg mot hållbart mode

I Frankrike måste klädbranschen samla in det man säljer. Producentansvar för kläder och hur det skulle kunna fungera i Sverige var i fokus på vårens programmöte för Mistra Future Fashion.

Det var stort intresse för det öppna programmöte som Mistra Future Fashion arrangerade vid Malmö högskola i slutet av maj. Totalt samlade mötet 150 deltagare från bland annat universitet, forskningsinstitut, mode- och klädbranschen, myndigheter, välgörenhetsorganisationer för diskussioner om hur ett tydligare producentansvar inom modeindustrin kan se ut i Sverige.

– Trycket var så högt att vi blev fullbokade inom en vecka – det var till och med svårt för våra egna forskare att få plats. Att vi fick deltagare från så många olika aktörer gjorde att vi kunde nå ut brett med vår forskning och det gav bra debatter och diskussioner, säger Åsa Östlund vice programchef för Mistra Future Fashion som arbetar på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Hon var en de ansvariga för mötet tillsammans med programmets forskargrupp i Malmö som studerar policyinstrument kopplat till hållbart mode. Huvudtema för dagen var producentansvar för kläder – alltså att den som producerar kläder också ansvarar för insamling och återvinning, på ett liknande sätt som dagens producentansvar för bland annat förpackningar.

Lärdomar från producentansvar i Frankrike

Ett sådant system för kläder har funnits i Frankrike sedan 2009. Lauriane Tiard från Eco TLC som bildats av branschen för att ansvara för systemet berättade att det idag går att lämna in kläder på 25 000 ställen i butiker och på insamlingsstationer i Frankrike. Totalt kommer det in 150 000 ton textilier årligen, varav merparten sorteras ut och återanvänds i framför allt Afrika. En fjärdedel av kläderna går till återvinning där materialen får ett nytt liv som enklare textiler.

– Branschen finansierar systemet och det inkluderar även stöd till forskning. Men det är ganska lite pengar som kommer in och bara några procent går till forskning – totalt 2,5 miljoner kronor om året. Överraskande lite och inget som räcker för att kunna utveckla den teknik som krävs för att skala upp återvinningen industriellt, säger Åsa Östlund.

I Sverige håller IVL Svenska miljöinstitutet på Nordiska rådets uppdrag med att ta fram strategier kring nya producentansvar, däribland för kläder.
Möjligheter och hinder för ett producentansvar i Sverige ventilerades i en paneldebatt, där åsikterna ibland annat gick isär. Är bästa vägen framåt tvingande politiska styrmedel eller frivilliga initiativ från branschen?

Åsa Östlund berättar att forskare från Mistra Future Fashion även presentade vad som är på gång inom återvinning av textilfibrer, nya affärsmodeller, konsumentbeteenden och hållbar kläddesign på olika workshops under dagen.

– Det gav bra diskussioner och utbyte med användare på plats. Det är också roligt att se att vår tvärvetenskapliga bredd inom programmet nu verkligen börjar ge frukt – alla ser en nytta av sin forskning i programmets övriga delar.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör