Automatgenererad bild.
Publicerad

13 juni 2013

Världsledande tvärvetenskap får fortsatt finansiering

Stockholm Resilience Centre får fortsatt finansiering till 2018. Den tvärvetenskapliga forskningen är världsledande, men centrets finansiering måste långsiktigt ses över för att forskningen ska kunna fortsätta att utvecklas. Det var de viktigaste slutsatserna när SRC utvärderades nyligen.

– Det är väldigt glädjande. Utvärderingen lyfter fram att vi har uppfyllt och överskridit förväntningarna. Att vi är ett världsledande centrum inom detta område och att vi har lyckats åstadkomma det på kort tid, säger Line Gordon, en av forskningsledarna på Stockholm Resilience Centre, SRC.

Halvtidsutvärderingen har tagit tid och kraft av forskare och annan personal på centret. Men det har också inneburit mycket positivt.
– Det är konstruktivt att tvingas stanna upp och fundera. Vart är vi på väg? Det skapar en känsla av riktning inför framtiden. Som forskare får man en känsla av att vara en del av en bra organisation. Men själva forskningen har varit svår att hinna med under utvärderingsperioden, säger Line Gordon som forskar om vattenresursfrågor, jordbruk och ekosystemtjänster.

Kreativ miljö med samlad forskning

Styrkorna med SRC är att det finns ett tydligt ramverk som håller ihop forskningen, samtidigt som dessa ramar ger utrymme för kreativa utsvävningar hos de enskilda forskarna.

– Alla är nyfikna på olika saker. Det behövs något slags riktning, men samtidigt utrymme att ta in nya perspektiv. Vi är ett tvärvetenskaplig centrum med högt i tak. Det visar utvärderingen och vi har jobbat enormt mycket för att få ihop alla perspektiv, säger Line Gordon.

En viktig del av den framtida finansieringen av centret är nu löst, i och med att Mistras styrelse i juni beslöt att fortsätta finansiera SRC med högst 93 miljoner kronor under en femårsperiod. Det motsvarar dock endast en mindre del av SRC:s totala budget.

– Idag är basfinansieringen från Mistra och Stockholms universitet ungefär 25 procent och utvärderarna anser att den måste öka till 50 procent för att det ska vara långsiktigt hållbart, säger Line Gordon.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör