Automatgenererad bild.
Publicerad

18 juni 2013

Ny styrelse för Mistra klar

Ledamöterna i Mistras styrelse är nu utsedda. Styrelsen består av tio ledamöter. De tillträder den 1 juli 2013 och sitter i tre år.

Regeringen har tidigare utsett Lena Treschow Torell och Klas Eklund. Den avgående styrelsen föreslog sittande ledamoten Mathilda Tham. Styrelsen består nu av:

  • Lena Treschow Torell
  • Klas Eklund, SEB, Lunds universitet
  • Mathilda Tham, Beckmans Designhögskola
  • Elisabeth Salander Björklund, Bergvik Skog
  • Bengt Söderström, Lunds universitet
  • Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet (ny ledamot)
  • Kyösti Tuutti, Lunds universitet, Skanska (ny ledamot)
  • Margareta Törnqvist, Stockholms universitet (ny ledamot)
  • Anna Ledin, Formas, Lunds universitet (ny ledamot)
  • Sverker Sörlin, Kungl. Tekniska högskolan (ny ledamot)

Mistras nya styrelse har utsetts enligt ett förfarande som regeringen fattade beslut om 2010. Styrelsen ska bestå av tio ledamöter. Två av dessa utses av regeringen. Två ledamöter utses efter förslag från samordningsgruppen för Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova. Universitet och högskolor föreslår genom SUHF två ledamöter och Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien föreslår tre ledamöter. En ledamot föreslås av styrelsen själva. Den sittande styrelsen fattar beslut om ledamöter vid sitt sista möte under innevarande mandatperiod.

För mer information kontakta:
Lars-Erik Liljelund, VD Mistra,
lars-erik.liljelund@mistra.org, 08-791 10 24
Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra,
malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27

Mistra Webbredaktör