Publicerad

18 juni 2013

Speeddejting kopplade ihop avfallsprojekt

Ett uppskattat inslag på senaste programmötet inom Mistra Closing the Loop var korta snabbmöten mellan deltagarna. Förhoppningsvis leder speeddejtingen till nya samarbeten mellan forskningsprojekten, som på olika sätt försöker öka industrins materialåtervinning.

Programmet Mistra Closing the Loop består av sju fristående forskningsprojekt med deltagare från såväl akademi som näringsliv. Projekten spänner över till synes vitt skilda ämnen – från fosforåtervinning från kemiindustrier till återvinning av bilar. En viktig uppgift är att hitta synergieffekter mellan projekten för att bidra till problemlösning och nya idéer. Speeddejting var ett sätt att upptäcka dessa synergier, konstaterar programchefen Evalena Blomqvist.

– Ett viktigt syfte med mötet var att projektteamen skulle lära känna varandra ytterligare och knyta nya kontakter. Många forskare och företag i programmet jobbar normalt inte ihop. I några fall är de rentav konkurrenter.

Ledde till nya samarbeten och insikter

Speeddejtingen innebar att representanter från de sju projekten mötte varandra två och två – i ett snabbt tempo. På den korta tiden såddes flera frön till nya samarbeten.

På plats under mötet i Stockholm fanns också Sofia Rickberg, tidigare programchef för Mistra Arctic Futures. Programmet har ett liknande upplägg som Mistra Closing the Loop, med flera fristående forskningsprojekt. Hon delade med sig av sina erfarenheter kring hur samarbete mellan forskare inom olika projekt och en ”vi-känsla” kan utvecklas.

Under mötet diskuterades även hur programmet kan påverka samhällsutvecklingen. Det framkom tydligt att kunskapsnivån om avfallsfrågor och materialåtervinning behöver höjas hos centrala beslutsfattare. Därför planeras nu former för att sprida kunskap och skapa diskussion – på regeringskansliet, inom myndigheter och vid branschorganisationer.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna