Automatgenererad bild.
Publicerad

24 juni 2013

Mistra Innovation satsar 17 miljoner kronor på fem nya forskningsprojekt

Styrelsen för Mistra Innovation beslutade den 19 juni att finansiera fem nya projekt med sammanlagt 17 miljoner kronor. Tilldelningen var resultatet av den andra utlysningen för Mistra Innovation.

– Projekten har en bra spridning teknikmässigt och resultaten kommer att ge stora förbättringar av miljön. Det finns goda förhoppningar att även finna synergimöjligheter mellan de nya och de redan pågående projekten, säger Lars Frenning, programdirektör för Mistra Innovation.

Forskarna kommer att angripa miljöproblem inom flera olika områden, t.ex. att finna ersättningar för bly samt miljögiftiga flamskyddsmedel, att utveckla energisparande metoder för behandling av lukten från storskalig matproduktion och att utveckla vägytor som sparar både energi, pengar och miljön.

De beviljade ansökningarna är:
Odour Abatement, Jack Delin (3,25 Miljoner kr). Forskningen ska leda till en optimerad metod som tar bort lukt och andra substanser från oset som produceras vid storskalig matprocessning. Drastiska minskningar i utsläpp av växthusgaser förväntas som följd. Samarbete mellan Scandinavian Centriair AB och KTH.

Solar Collector, Mats Mattsson (3,25 Miljoner kr). Forskarna ska undersöka möjligheter att leda solljus direkt in i system för högtemperatur energilagring. Projektet har potential att utveckla både småskaliga och storskaliga energisystem som täcker energi behov för hushåll och även mindre industrier. Samarbete mellan Acreo Swedish ICT, Svärdsgården AB, Fiberson AB, Alumistr Development s.r.o och Luleå tekniska universitet.

Via Futura, Per Sandström (4,0 Miljoner kr). Projekten väntas komma igång under hösten 2013 och pågå fram till slutet av 2015. Projektet skall utveckla slipningsteknik som leder till vägbanor med egenskaper som ger minskat rullmotstånd, lägre buller och mindre partikelspridning med bibehållen trafiksäkerhet. Resultaten kan leda till flera miljöförbättringar inom transportsektorn, bl.a. lägre utsläpp av växthusgaser och giftiga partiklar.
Samarbete mellan VTI, HTC Sweden AB och Linköpings universitet.

FlameR, Amit Paul (2,5 Miljoner kr). Forskarna skall ta fram nya flamskyddsmedel som ersättning för dagens bromerade flamskydd i fibrer. Då de bromerade medlen agera som hormonstörande miljögift är ersättningar utan toxiska effekter mycket önskvärda. Samarbete mellan Paxymer AB, Borgstena, Klättermusen och Högskolan i Borås.

Lead-Free Brass, Kent Nilsson (3,9 Miljoner kr). Projektet skall leda fram till metoder att tillverka och bearbeta vvs material i mässing utan bly. Miljövinsten blir mindre tungmetallsutsläpp från nya installationer och på sikt även från utbytta installationer. Samarbete mellan MMA AB, Oerlicon Balzers Sandvik Coating AB, Högskolan i Halmstad, Lunds tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola.

För mer information kontakta:
Lars Frenning, programdirektör Mistra Innovation,
070-526 83 40, lars.frenning@chalmers.se

Billy Fredriksson, styrelseordförande Mistra Innovation,
070-510 57 02, billyfredriksson@telia.com

Christopher Folkeson Welch, programansvarig Mistra,
070-732 30 74, chris.welch@mistra.org

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra,
0761-12 37 00, malin.lindgren@mistra.org

Mistra Webbredaktör