Publicerad

29 augusti 2013

Miljösamarbete med Malmö stad om textilinsamling efter Almedalen

Mistra Future Fashions seminarium i Almedalen blev startskottet för ett samarbete med Malmö stad. Där tas nu initiativ för att införa ett system för kläd- och textilåtervinning.

Frankrike har en lagstiftning om producentansvar för kläder och textilier. Därmed finns en infrastruktur för återvinning av kläder. Under ett seminarium Mistra Future Fashion ordnade i Almedalen berättade miljödirektören i Malmö stad, Katarina Pelin, att Malmö nu tar täten för en sådan utveckling i Sverige.

– Idéer finns det gott om. Men vi beslöt att göra något, samla de aktörer som hanterar klädavfall och låta dem komma fram till lösningar. Det tycker vi är bättre än lagstiftning som ofta är reaktiv, säger Katarina Pelin.

I panelen på seminariet i Almedalen satt förutom Katarina Pelin, Emma Enebog, hållbarhetschef på Myrorna, två riksdagsledamöter; Elin Lundgren (s) och Johan Hultberg (m). Arrangemanget var en fortsättning på ett symposium om producentansvar för kläder och textilier som Mistra Future Fashion arrangerade vid Malmö högskola under våren.

Diskussion om framtida policyverktyg

Mistra Future Fashion verkar för en hållbar global modeindustri. Ett av programmets åtta projekt handlar om policyutveckling och detta var temat för seminariet i Almedalen. Tom Nilsson är projektledare för Policy instruments.

– Vi har både en utredande forskarroll och ska försöka hitta rimliga vägar framåt. Vi ska även komma med förslag för bland annat återvinning. Det handlar om att se textilier som en naturresurs som kan och ska återvinnas, säger Tom Nilsson.

Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att ta fram ett etappmål inom det nationella miljömålssystemet tillsammans med bland annat forskare från Mistra Future Fashion. Tanken är att etappmålet bland annat ska leda till effektiv återvinning av kläder. Något som bromsar en sådan utveckling är dock de olika intressen som finns i samhället. De kläder vi inte längre använder har ett värde, inte bara som naturresurs.

– De har ett värde för avfallsföretaget som tar betalt för att hämta och deponera kläderna. De har ett värde för förbränningsindustrin som utvinner energi från dem. Kläderna har också ett värde för frivilligorganisationerna som vill samla in dem och vill sälja dem igen. Det uppstår dragkamper mellan dessa olika intressen, säger Tom Nilsson.

Planer på insamling i Malmö

Under seminariet var de flesta överens: modeindustrin belastar miljön alltför hårt och någon form av system för återvinning måste till. Modeindustrin själva strävar dock efter frivilliga överenskommelser och ser ogärna lagstiftning. En farhåga är att kläderna ska bli dyrare.

– Så behöver inte bli fallet. Det har inte blivit dyrare att köpa kläder i Frankrike, säger Tom Nilsson.  

Katarina Pelin sade sig under mötet vilja bygga ut en infrastruktur för återvinning av kläder med samma täthet som i Frankrike, en station per 1 500 invånare. Hon tycker att det är naturligt att låta de organisationer som redan idag hanterar och säljer insamlade kläder får ett utökat ansvar för mer textilier.

– Jag tänker mig att Mistra Future Fashion blir själva navet i detta arbete, säger hon och ska under hösten ska sondera möjligheterna till ett samarbete med forskningsprogrammet.

Mistra medverkade även vid några andra aktiviteter i Almedalen. Bland annat deltog Chris Folkesson från Mistras kansli i ett seminarium om nanoteknologi, VD Lars Erik Liljelund diskuterade utmaningarna i övergången till förnybara drivmedel och forskare från Stockholm Resilience Centre medverkade i ett seminarium om värdering av ekosystemtjänster.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna