Automatgenererad bild.
Publicerad

29 augusti 2013

Ny administrativ chef på kansliet

Forskare och andra som har finansiering från Mistra kommer att möta ett nytt ansikte i kontakterna med kansliet i höst. Birgitta Jonsson Palmgren är ny administrativ chef på Mistra från september.

Birgitta Jonsson Palmgren har en bakgrund som ekonomichef och controller inom energibranschen och har även arbetat som revisor. Närmast kommer hon från Fortum.
– Att få använda min erfarenhet inom ett för mig nytt område blir spännande. Jag hoppas kunna bygga vidare på och utveckla befintliga arbetssätt och bidra med lite nya idéer. I och med att vi är ett litet kansli kommer mitt jobb att innebära ett brett ansvar varierande arbetsuppgifter och kontakter med olika människor, vilket är roligt och stimulerande.

Birgitta Jonsson Palmgren tillträder tjänsten på Mistra 9 september. Josefin Lönberg som under våren ansvarat för det administrativa arbetet på kansliet tillsammans med den tidigare chefen Fredrik Gunnarsson fortsätter på deltid fram till årsskiftet.

Mistra Webbredaktör