Publicerad

29 augusti 2013

Svenska forskare fortsätter att bidra till Arktis utveckling

Sverige har nyligen avslutat sitt ordförandeskap i Arktiska rådet. Forskningen inom Mistra Arctic Futures har varit till stor hjälp för det svenska arbetet i samarbetsorganet de gångna två åren. Nu dras de sista riktlinjerna upp för ett nytt forskningsprogram om Arktis och de utmaningar regionen står inför.

Gustaf Lind, som är svensk ambassadör för Arktis och som också sitter i programstyrelsen för Mistra Arctic Futures, har haft god nytta av den forskning som producerats inom ramen för programmet.

– Jag har rent konkret använt material från forskningsprogrammet under mina möten, bland annat rapporter från det deltagande institutet Sipri om militarisering av Arktis. Det har varit värdefullt att kunna ha med sig relevant svensk forskning.

Ökat intresset för invånarna i Arktis

Gustaf Lind har nu överlämnat ordförandeskapet i Arktiska rådet till Kanada. Han berättar att Arktiska rådet successivt breddat sitt arbete från att främst ha varit inriktat mot miljö, klimat och havsfrågor till att mer och mer börja intressera sig för dem som bor i Arktis och om deras förhållanden, deras livsvillkor och hälsa.

– Därför är det rent allmänt betydelsefullt med en kunskapsuppbyggnad när det gäller svensk samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inom området. Vi som arbetar med Arktis i Arktiska rådet och på UD får tillgång till fler och bättre experter, säger han.

Avstamp för nytt program nästa år

Mistra har förlängt Mistra Arctic Futures uppdrag till mars 2014. Planen är att det då ska få en efterföljare i form av ett nytt forskningsprogram som huvudsakligen är inriktat på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om Arktis och de nya villkor och utmaningar regionen står inför. Mistras styrelse har efterfrågat en reviderad programansökan med Umeå universitet som huvudsökande under hösten, inför ett slutligt beslut om finansiering senare i år.

Ett slutevent planeras för Mistra Arctic Futures i början av nästa år, vilket även är tänkt att bli avstamp för det nya forskningsprogrammet om Arktis.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör