Automatgenererad bild.
Publicerad

8 oktober 2013

Motståndet i Europa mot GMO
kan vara en myt

Om man ställer frågor om GMO med en negativ grundton får man oftast ett svar som går i samma riktning. Det är en slutsats som dras i en studie av konsumenters inställning till bioteknik som har genomförts av Mistra Biotech.

Det har länge funnits en allmän uppfattning om att européer i allmänhet är kritiska till genetiskt modifierade grödor och andra organismer, så kallade GMO:s. Men att det verkligen är så är inte säkert, utan det kan bero på att många attitydundersökningar som har genomförts inom området har haft en negativ utgångspunkt. Det visar en ny studie från Mistra Biotech där man har sammanställt resultat från 241 olika attitydundersökningar i totalt 58 regioner i Europa och andra delar av världen.
– Vi har gått igenom mer än 1 600 olika frågor om konsumenters inställning till bioteknik och genteknik. I de europeiska studierna är tonen generellt mer negativ och de berör oftare risker eller moraliska och etiska aspekter jämfört med motsvarande undersökningar i andra delar av världen, säger Carl-Johan Lagerkvist som är professor på SLU och som har varit ansvarig för rapporten.

– Det kan vara en förklaring till uppfattningen att européer är misstänksamma mot tekniken. Kort sagt; som man frågar får man svar.

Osäkert underlag för beslutsfattare
De europeiska studierna behandlar dessutom som regel bara en aspekt i taget, till exempel om konsumenter är beredda att betala mer för en genmodifierad vara. Mer sällan får konsumenter tillfälle att i ett bredare perspektiv berätta om vad de tycker om GMO.

Forskarna inom Mistra Biotech har i sin studie inte själva undersökt vad konsumenter anser om GMO eller bioteknik. Studien säger därför ingenting om det verkliga opinionsläget och om tidigare enkätstudier som har visat på betydande skillnader i attityder både mellan olika länder och regioner ger en korrekt bild.
– Om politiker och företag använder resultat från studier som har en snäv vinkel eller ett negativt tonläge är alltså risken stor att de fattar beslut på felaktiga grunder, säger Carl-Johan Lagerkvist.

Studien visar att människor tenderar att vara mer rädda för osäkra riskfaktorer än vad de är optimistiska till möjliga fördelar. Lägre pris och godare smak var inte något som påverkade attityden nämnvärt. Däremot anses produkter med medicinska egenskaper vara lovande.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör