Publicerad

8 oktober 2013

Samarbete kring framtidens forskning

Hur ska svensk forskning stå stark och möta nya utmaningar? Och hur ska satsningar göras för att ge viktiga kunskapsgenombrott? I mitten av september drog ett nytt projekt igång vid IVA för att analysera vägar framåt. Mistra deltar som en av aktörerna.

Forskningen har en mycket viktig roll i samhällsutvecklingen. Vad krävs för att Sverige ska fortsätta att vara ett framgångsrikt land med hög välfärd och ett starkt näringsliv som skapar arbetstillfällen? Projektet Utsiktsplats Forskning vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien ska försöka svara på det.

Mistra är med och finansierar projektet som drog igång med ett första möte i mitten av september. Det är delvis en uppföljare till projektet Agenda for forskning som avslutades 2012.
– Det var en bra process som gav många värdefulla kunskaper om hinder och möjligheter för svensk forskning. Agenda for forskning hade fokus på den forskningsproposition som togs fram då. Men det visade sig finnas ett fortsatt intresse för att arbeta vidare med de här frågorna även efter att den hade kommit, förklarar Lars-Erik Liljelund, Mistras VD.

Många uppslag för det fortsatta arbetet

En rad forskningspolitiska utmaningar har redan identifierats av de deltagande aktörerna. Förutom Mistra deltar även andra forskningsstiftelser, forskningsråden Formas och Forte, innovationsmyndigheten Vinnova samt Uppsala universitet.
– Nästa steg blir att utveckla en agenda för vad vi ska arbeta med. Det finns hur mycket som helst att titta vidare på, säger Lars-Erik Liljelund.
Frågor han tycker är intressanta ur Mistras synvinkel är bland annat hur risk och misslyckanden kan hanteras.

– Vad kännetecknar risktagande forskning som kan ge nya kunskapsgenombrott, och när är en sådan satsning misslyckad? Och minskar riskbenägenheten med storleken på en satsning? Det är intressant för oss finansierar stora forskningsprogram.

Andra viktiga frågor är kopplingen mellan forskarutbildning och arbetsmarknaden utanför akademin. Utsiktsplats Forskning ska pågå i tre år.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör