Publicerad

8 oktober 2013

Slutkonferens om miljöpotentialen
inom internationell handel

Entwined bjuder in till slutseminarium i november för alla som är intresserade av omställning till mer hållbar produktion och konsumtion. Bland annat presenteras en guide till djungeln av miljömärkningar och hur grön politik kan fungera ihop med internationella handelsavtal.

Programmet Entwined – Environment and Trade in a World of Interdependence har sedan 2007 koordinerat forskning om miljöekonomi och hur det internationella handelssystemet kan bidra till en hållbar samhällsomställning. Programmet som leds från IVL Svenska Miljöinstitutet fokuserar särskilt på gränsöverskridande problem.

Under året har forskarna bland annat diskuterat olika resultat med politiker och tjänstemän inom EU-kommissionen och med världshandelsorganisationen WTO. Nu bjuder programmet in till ett slutseminarium 4 november i Stockholm.
– Vi står inför en otrolig utmaning i att ställa om hur vi producerar och konsumerar varor. Att få den internationella handelspolitiken att gå i linje med miljöpolitiken är avgörande för att lyckas, förklarar programchef Mark Sanctuary.

Handelsregler och förnybar energi
Han hoppas på ett stort intresse för seminariet som samlar representanter inom handel, ekonomi och lagstiftning från både offentliga aktörer och näringsliv. Bland annat kommer forskning presenteras kring hur styrmedel med miljöinriktning påverkas av internationella handelsavtal. En fråga är om reglerna behöver ses över och anpassas för att inte motverka en aktiv miljöpolitik. Framför allt kommer aktiviteter kring förnybar energi diskuteras på seminariet.  
– Reglerna kan både hindra och bidra till en omställning. Man kan ifrågasätta handelstullar mot kinesiska solpaneler som diskuterats i EU sett till både klimat och ekonomi. Det är också komplicerat med hur handelsregler påverkar olika subventioner av inhemsk förnybar energi som finns i många länder och regioner.

Kartläggning av miljömärkningar
Seminariet kommer också att bjuda på några första resultat från en stor studie av olika miljömärkningar från hela världen. Ett 30-tal system har studerats för att ge en samlad bild av hur de fungerar och vilka aspekter de reglerar.
– Marknaden för miljömärkning växer snabbt, eftersom det verkar vara lönsamt för både producenter och certifieringsföretag. Systemen kan fokusera på många olika områden, allt från klimatpåverkan eller biodynamisk odling till bra arbetsvillkor för dem som tillverkar produkterna. Mängden i sig och vad märkena egentligen säger är förvirrande. Här hoppas vi att vår nya kartläggning kan ge lite vägledning, säger Mark Sanctuary.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör