Publicerad

8 oktober 2013

Smarta verktyg för klimatanpassning

Behöver företag utveckla sin verksamhet utifrån att klimatet håller på att förändras? Just nu pågår flera aktiviteter inom Mistra-SWECIA som syftar till att undersöka hur klimatförändringar kommer att påverka marknader och ekonomi. En nationalekonomisk klimatekonomimodell befinner sig på ritbordet.

Allt mer forskning visar enligt den senaste IPCC-rapporten att vi står inför ett varmare klimat med stigande havsnivåer. Här i Sverige ökar nederbörden. Konsultföretaget Tyréns och Krinova Science Park i Kristianstad har sett att Skånes företagare behöver anpassa sina verksamheter till klimatförändringen. Landskapet är låglänt med lång kust och där finns många företag inom jordbruks- och livsmedelssektorn.
 
Tillsammans med Krinova vill Tyréns utveckla ett processverktyg som enskilda företag kan ta hjälp av och göra ekonomiska analyser utifrån olika klimatscenarior. Mistra-SWECIA är en part i projektet.  
– Tyréns upplägg är mycket intressant. Vi ska vara med som en kunskapspartner, säger Oskar Wallgren, som forskar inom Mistra-SWECIA.

Mistra-SWECIA forskar kring hur samhällets olika sektorer kan anpassa sig till framtida klimatförändringar. Det aktuella projektets namn är ”A Changing Climate for Business” med Krinova som projektägare.  

– Just beslutsfattare i näringslivet är en delvis bortglömd grupp i litteraturen. Det finns inte så mycket skrivet om dem och de buntas ofta ihop med andra beslutsfattare, trots att deras agerande på många väsentliga sätt skiljer sig från det sätt som politiker eller myndigheter agerar på, säger Oskar Wallgren.

Försäkringsbolag blir strängare
Maria Larsson, klimatexpert på Tyréns, tänker sig att verktyget ska ta fasta på sex olika aspekter som kan påverkas av förändrat klimat; logistik, produktionsprocess, fastigheter (om de exempelvis ligger nära vatten), marknadsförändringar, medarbetare och finans/försäkringsaspekter. Hon har redan sett exempel på hur försäkringsbolag i Skåne vrider åt tumskruvarna för husägare som drabbas av översvämningar och kräver att de vidtar skyddsåtgärder.

Enligt Maria Larsson kan klimatanpassning både handla om att minimera risker och att se möjligheter. Om det blir torka i Europa så påverkar det marknadspriserna vilket svenska odlare kan dra nytta av. Skogsföretag kan också gynnas av klimatförändringar.
– Det man hittills satt fokus på är riskerna. Och det är stora kostnader förknippat med ett förändrat klimat. Men möjligheterna har man inte pratat så mycket om. För företag är det viktigt att se båda delarna, säger Maria Larsson.

Framförallt företag i värdekedjan mat, land och skog var inbjudna till en gemensam konferens som ägde rum 3 oktober i Kristianstad.  Konferensen blir startskottet för projektet. Mistra-SWECIA:s programchef Markku Rummukainen och dess ordförande Bengt Holgersson deltog liksom Maria Larsson. Man vill i första hand lyssna av de behov som kan finnas hos företagen. Det är kanske symptomatiskt att en av deltagarna är en skånsk vinbonde som ser möjligheter med ett varmare klimat.

Global koldioxidskatt en väg framåt
Att införa en koldioxidskatt i så många av världens länder som möjligt är det bästa sättet att möta klimatförändringarna. Det anser nationalekonomerna John Hassler och Per Krusell, forskare inom Mistra-SWECIA. Nyligen medverkade de båda i ett seminarium hos Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, som handlade om klimatet och ekonomin. Forskarna visar att det är förhållandevis lätt att räkna ut hur stor koldioxidskatten bör vara.

Tre centrala faktorer bestämmer hur hög skatten bör vara; hur stor den löpande skadan på ekonomin blir, hur länge koldioxiden stannar i atmosfären och hur högt vi värderar framtida generationers välfärd. Dagens svenska koldioxidskatt ligger ungefär rätt om framtida generationers välfärd värderas högt.  Forskarna hävdar också att en koldioxidskatt på denna nivå inte utgör något hot mot tillväxt och internationell konkurrenskraft. De båda har publicerat en populärvetenskaplig version av en rapport hos SNS.

Skogsbruk i ett nytt klimat
Mistra-SWECIA har även anordnat en exkursion på temat skog och skogsbruk i ett förändrat klimat.  Femtio skogliga beslutsfattare och forskare tillbringade två dagar i september i skogarna kring Skinnskatteberg i Bergslagen. Med på exkursionen var stora och små skogsägare, rådgivare och tjänstemän från Skogsstyrelsen och andra myndigheter, samt forskare från Mistra-SWECIA och Mistraprogrammet Future Forests.
– Det blev jättebra möten mellan forskare och beslutsfattare. Det var inte i första hand ett arrangemang för att sprida Mistra-SWECIA:s forskning. Det var mer en mötesplats vilket var bra. Min uppfattning är att avnämarna oftare är mer intresserade av att få en helhetsbild av det samlade forskningsläget, än av enskilda forskningsresultat, säger Oskar Wallgren som ledde exkursionen.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör