Automatgenererad bild.
Publicerad

11 oktober 2013

Mistra söker vd

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, finansierar forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling. Det sker genom att investera i olika satsningar där forskare i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem. Mistra investerar ca 200 miljoner kronor årligen i forskningsprogram och forskningscentrum

VD ska:

 • Leda och utveckla arbetet vid Mistras kansli som idag består av sex personer plus VD.
 • Bereda och verkställa styrelsens beslut om forskningsstöd och hålla styrelsen fortsatt informerad om verksamheten.
 • Ansvara för en kvalificerad beredning av forskningsärenden i syfte att säkra vetenskaplig kvalitet, miljörelevans och nytta för hållbar utveckling.
 • Utifrån styrelsens beslut och riktlinjer föra en konstruktiv dialog med universitet, näringsliv och förvaltning.
 • Tillse att stiftelsens kapital förvaltas i enlighet med vid var tid gällande placeringspolicy med placeringsreglemente.
 • Inspirera till och initiera forskningssamarbeten mellan akademi, näringsliv och förvaltning.
 • Företräda Mistra nationellt och internationellt.
 • Vara en ”nätverkande ambassadör” och god företrädare för Mistra utåt med ett brett perspektiv på miljöfrågorna.

Profil

 • God erfarenhet av att leda såväl små som stora kunskapsintensiva organisationer.
 • God administrativ förmåga samt erfarenhet av personal- och budgetansvar.
 • Egen erfarenhet av miljöforskning och miljörelaterat arbete inom näringsliv eller offentlig förvaltning är meriterande.
 • Strategisk blick för de stora framtidsfrågorna.
 • Mycket god kommunikationsförmåga.
 • Gärna tvärvetenskaplig utbildning/erfarenhet.

Arbetsspråket på Mistra är svenska men mycket goda kunskaper i engelska krävs.

Vi ser gärna sökanden med stark forskningserfarenhet från akademi eller näringsliv.


I denna rekrytering samarbetar Mistra med Michaël Berglund Executive Search. För mer information kontakta gärna Cecilia Waldenström eller Anna Billgren på 08-663 90 00.

Vi ser fram emot din ansökan snarast, dock senast den 10 november.


Mistra Webbredaktör