Automatgenererad bild.
Publicerad

7 november 2013

Jubileumstidning om 20 års miljöforskning

Mistra har engagerat omkring tusen forskare i ett 50-tal forskningssatsningar genom åren. I en jubileumstidning presenteras exempel på vad investeringarna har lett fram till och vad pågående satsningar ska uppnå.

Nästa år är det 20 år sedan Mistra bildades som en forskningsstiftelse som stöder miljöstrategiska forskningssatsningar.  För att visa vad verksamheten har lett till sedan 1994, har Mistra tagit fram en jubileumstidning. I den kan du läsa om nya lösningar på en lång rad miljöproblem, liksom om produkter och tjänster som kommit fram inom olika programsatsningar.

Artiklarna beskriver även utmaningarna med att arbeta över ämnesgränser, bakgrunden till att Mistra bildades samt hur miljöforskningen och vår syn på miljön har utvecklats. Du möter också personer som gjort viktiga insatser inom forskning, tvärvetenskap och kapitalförvaltning
– Vi summerar en del av allt Mistra gjort och passar på att titta lite framåt. Du kan läsa om erfarenheter som får forskning att göra skillnad, liksom om konkreta resultat som bidragit till en mer hållbar samhällsutveckling inom en rad områden, säger Mistras VD, Lars-Erik Liljelund.

Tidningen presenterar bland annat resultat från den utvärdering av 33 genomförda forskningsprogram som Sweco Eurofutures har gjort på uppdrag av Mistra. Utvärderingen visade bland annat att satsningarna i allt väsentligt nått sina syften och mål. Forskningen har haft stor betydelse för att lyfta fram olika miljöfrågor och arbetet med hållbar utveckling, bland annat inom områdena klimat, skogsbruk, havsmiljö och övergödning.

Jubileumstidningen kommer att distribueras och finnas tillgänglig via webben från och med slutet på november. Vill du beställa ett eller flera exemplar, maila till mail@mistra.org.