Publicerad

7 november 2013

Miljöteknikseminarium inleder jubileumsår för Mistra

Mistra fyller 20 år. Det kommer att firas med ett antal olika arrangemang under det kommande året.  Först ut är ett seminarium om miljöteknik 19 november.

Sedan starten 1994 har Mistra investerat mer än tre miljarder kronor i forskning. En nyligen genomförd utvärdering har visat att Mistras forskningsprogram har haft stor betydelse för miljöfrågorna och arbetet med hållbar utveckling. Klimatarbete, skogsbruk, havsmiljö och övergödning är områden som har påverkats. Mistras investeringar i forskning har också bidragit till uppbyggnaden av forskningscentrum och institut inom klimat- och miljöområdet.

Den som fyller år vill gärna fira. Så även Mistra som satsar på seminarier och möten under jubileumsåret. Först ut är ett seminarium om forskning och miljöteknik den 19 november. Seminariet kommer att belysa en del av utmaningarna när forskningsresultat ska utvecklas till användbar teknik, och i förlängningen till kommersiella produkter och tjänster. Exempel på utmaningar är hanteringen av patent och möjligheterna att få tillgång till riskkapital. Seminariet avslutas med en diskussion om morgondagens industrinära forskningsprogram.
– Vi vill gärna ha synpunkter på vad vi ska tänka på när vi planerar nya forskningssatsningar, säger Thomas Nilsson som är programansvarig på Mistra.

Det första seminariet kommer att följas av ytterligare seminarier under vintern och våren 2014. De kommer att belysa Mistras forskning ur olika aspekter. Kulmen nås med ett jubileumsmöte 16 september 2014. Det blir en dag fylld med möten, diskussioner och en middag på kvällen.

I oktober 2014 kommer dessutom Mistra tillsammans med de jämngamla forskningsstiftelserna KK-stiftelsen och Stiftelsen för strategisk forskning att ha ett gemensamt seminarium. Tanken att de medverkande ska få ta del av de utvärderingar som har gjorts av de olika stiftelsernas verksamhet.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör