Automatgenererad bild.
Publicerad

17 december 2013

Åke Iverfeldt Mistras nye VD

Åke Iverfeldt tar över rollen som Mistras VD efter nuvarande VD Lars-Erik Liljelund. Iverfeldt är idag vice VD för IVL Svenska Miljöinstitutet och han börjar på Mistra den 15 april 2014.

Åke Iverfeldt har förutom rollen som vice VD varit chef för enheten
Affärutveckling & Marknad på IVL och har bland mycket annat startat upp ett av IVLs temaområden, Hållbart samhällsbyggande. Han har mer än 30 års erfarenhet av att leda forskningsprojekt inom miljöområdet både nationellt och internationellt.

Läs mer om Åke Iverfeldt i Mistras nyhetsbrev 2014.