Publicerad

19 december 2013

Design och transporter
nya forskningsområden

Mistra ska under våren vidareutveckla och ta fram förslag till utlysningar inom områdena resurseffektiv produktdesign och klimatsmarta transporter.

Att utforma produkter som förbrukar mininalt med resurser under hela sin livslängd och att utveckla klimatsmarta lösningar för att transportera människor och gods är centrala områden för en hållbar utveckling. Mistra kommer under våren att ge internationella arbetsgrupper i uppdrag att analysera forskningsbehovet inom dessa två områden och utforma förslag till utlysningar. Preliminärt kommer Mistras styrelse fatta beslut i juni om eventuella nya programsatsningar.

Ska leda till unika forskningssatsningar

En viktig del i arbetet för arbetsgrupperna blir att identifiera möjliga forskningsinriktningar som kompletterar andra finansiärers satsningar. Mistra kan bidra till att forskningen inom områdena tar viktiga steg genom att hitta nya problem och frågeställningar. Satsningen skulle också kunna skapa långsiktiga förutsättningar som gör det möjligt att bygga upp tvärvetenskapliga miljöer och bedriva transdisciplinär forskning.