Publicerad

19 december 2013

Många ansökningar till nya programsatsningar

Under hösten har Mistra haft två utlysningar tillsammans med forskningsrådet Formas. Hållbara produktionssystem fick 44 ansökningar och Environmental Humanities fick 6 ansökningar. Beslut om finansiering tas i april.

Det övergripande målet med satsningen Hållbara produktionssystem är att bidra till en effektiv och miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter och djur. Forskningen ska visa på nya strategier, tekniker och styrmedel för såväl vattenbruk som jord- och trädgårdsbruk.

Environmental Humanities ska bidra med nya perspektiv och lösningar på centrala miljöproblem och en hållbar samhällsutveckling. Satsningen ska samordna och skapa nya transdisciplinära samarbeten inom forskningsområdet.

De inkomna ansökningarna utvärderas under början av våren och Mistra och Formas fattar därefter beslut om finansiering av nya satsningar i mars/april 2014.

Mistra Webbredaktör