Automatgenererad bild.
Publicerad

19 december 2013

Nytt program om ett hållbart Arktis får 30 miljoner

Satsningen Mistra Arctic Sustainable Development ska vidareutveckla forskningen om hur en hållbar utveckling kan ske i Arktis. Mistra beviljade i december det nya programmet 30 miljoner kronor över fyra år.

Ett nytt forskningsprogram ska med hjälp av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning studera Arktis och de utmaningar regionen står inför. Målet är att visa på vägar för en hållbar utveckling i den känsliga regionen där många olika intressen ser nya utvecklingsmöjligheter.

Mistras styrelsen beslutade i december att bevilja högst 30 Mkr över fyra år till programmet New Governance for Sustainable Development in the European Arctic från Umeå universitet.

Avstamp för programmet nästa år

Det nya programmet blir en efterföljare till Mistra Arctic Futures som har pågått sedan 2011 och som har fått förlängt uppdrag till mars 2014. Ett slutevent planeras för programmet i början av nästa år, vilket även är tänkt att bli avstamp för Mistra Arctic Sustainable Development.

Bakgrunden till det nya programmet är en utlysning Mistra gjorde i december 2012. Ansökan från Umeå universitet var ett av två programförslag som lämnades in och utvärderades av en internationell utvärderingsgrupp. Innan ett beslut om finansiering av New Governance for Sustainable Development in the European Arctic krävde dock Mistras styrelse att sökandegruppen skulle konkretisera ansökan under hösten.

Utvärderingsgruppen som även granskat den reviderade ansökan bestod av Kim Holmén, ordf. (Norsk Polarinstitutt), Anna Kerttula de Echave (National Science Foundation), Igor Krupnik (Smithsonian Institution), Lars-Anders Baer (Sametinget).

Andreas Nilsson, Vetenskapjournalisterna

Mistra Webbredaktör