Automatgenererad bild.
Publicerad

27 januari 2014

Ny VD vill stärka bilden av Mistra som en aktiv finansiär

Hans naturintresse väcktes av Jacques Cousteaus undervattensbilder. Det har lett Åke Iverfeldt till att gå till botten med olika miljöproblem.  När han snart blir ny VD vill han att Mistra fortsätter att vara en unik finansiär av forskning som löser miljöproblem och har betydelse för en miljöanpassad samhällsutveckling.

Mistra styrelse utsåg i december Åke Iverfeldt till ny VD. Han tar över ansvaret för att leda forskningsstiftelsen den 15 april och hoppas kunna bidra med sin långa erfarenhet av både nationell och internationell miljöforskning.
– Att Mistra har ett starkt varumärke har jag inte minst märkt sedan mitt nya jobb blev offentligt – jag har fått väldigt mycket positiv respons från olika håll.

Enligt honom är bilden av Mistra att man stödjer tvärvetenskaplig forskning till nytta för användare och lyckas ligga i framkant i det man gör. Att den bilden stärks än mer hör till det han vill utveckla framöver.

En stor insamlingstunna för papper, parkerad på Åke Iverfeldts arbetsrum på IVL Svenska Miljöinstitutet, skvallrar om att han har börjat förbereda flytten från forskningsinstitutet där han arbetat sedan 1985, de senaste 15 åren som vice VD.
– Det är en nostalgitripp att gå igenom gamla arbetspapper. Det händer hela tiden att jag blir stående och bläddrar i det jag hittar på hyllorna.

Har forskat om kvicksilver

Några av fynden är hans första forskningsrapporter från Göteborgs universitet, där han arbetade med hur kvicksilver sprider sig i miljön. Forskningen gav underlag till de modeller av långväga spridning av ämnet som användes i förhandlingar inom FN:s ekonomiska kommission för Europa om att begränsa utsläppen från olika anläggningar.
– Jag fokuserade tidigt på miljönyttan i det jag höll på med, även om det var grundvetenskap. Sedan dess har det varit viktigt för mig att den forskning jag arbetar med blir användbar för samhället. Det är ju så Mistra arbetar genom att para vetenskaplig excellens med mål om miljönytta, därför känns uppdraget som VD väldigt stimulerande.

Miljöintresset som lett honom genom arbetslivet väcktes i de tidiga barnaåren av boken ”Den tysta världen” av Jacques Cousteau som han fick av sin mamma.
– De vackra och spännande bilderna öppnade ögonen för havsmiljön. Det ledde både till att jag gjorde militärtjänst som dykare och flyttade till Göteborg för att studera marin kemi.  

Insatser inom hållbart byggande

I Göteborg doktorerade han på en avhandling om kvicksilver i miljön som ledde till en tjänst på IVL. Där har han bland mycket annat arbetat med internationell rapportering till olika konventioner, och byggt upp IVL:s forskning inom hållbart samhällsbyggande. Inom det har IVL tillsammans med de stora entreprenörerna till exempel tagit fram BASTA-systemet som sammanställer och redovisar vad olika byggprodukter innehåller, som ett verktyg för att hjälpa byggbranschen att sluta kretsloppen och minimera användningen av farliga ämnen.
– Jag försvarar alltid vetenskapens plats i komplexa hållbarhetsfrågor. Att arbeta tvärvetenskapligt är extra värdefullt. Jag har själv sett hur till exempel forskning om människors beteende bidrar när vi utvecklar framtidens bostäder och kommunikationer.

Åke Iverfeldt har några månader på sig att packa och avsluta olika pågående uppdrag innan han börjar på Mistra i april. Bland annat ska han resa till Mongoliet för att lämna över ett forskningsprojekt kring hållbart byggande. Dessutom ska han ladda upp inför VD-jobbet med en skidtur i och kring S:t Bernhardspasset.
– Att gå på topptur och bergsvandra är mitt sätt att koppla av och samla tankarna. De senaste resorna har gått till nordnorska ön Senja och kanarieön La Gomera, båda med väldigt vacker och bergig natur.

Omvärldsbevakning och programstyrning

Väl på plats på Mistra har han många idéer kring vad han vill göra, men han ska först lyssna in vad styrelsen och kansliet ser för utvecklingsmöjligheter. En uppgift tror han blir att fortsätta utveckla Mistras särart och öka den strukturerade omvärldsbevakningen för att hitta de intressantaste områdena för nya programutlysningar.
– Mistra var ensamma med sin modell för strategisk miljöforskning när man bildades för 20 år sedan. Idag finns det fler finansiärer som arbetar på ett likartat sätt, så vi behöver ta reda på hur modellen och programvalen kan utvecklas för att bidra på bästa sätt, så att vi även fortsatt kan ses som en föregångare.

Åke Iverfeldt vill också titta på möjligheterna att utveckla Mistras programstyrning genom att titta ut mot internationella forskningssatsningar. Han tror exempelvis att det finns en del att lära av EU kring hur effektmålen länkas till programmålen och hur uppföljning och utvärdering formas utifrån detta.

Ytterligare ett spår han gärna vill utveckla är hur all den kunskap som finns inom Mistras satsningar kan utnyttjas på fler sätt än idag.
– Exakt hur är jag inte säker på ännu, men det ska bli spännande att undersöka den möjligheten djupare.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör