Automatgenererad bild.
Publicerad

30 januari 2014

Driven generalist Mistra Urban Futures nya ordförande

Thomas Rosswall har lång erfarenhet av ekosystemforskning och globala miljöfrågor. Nu tar han över ordförandeklubban i Mistra Urban Futures. Han vill att styrelsen ska vara ett starkt stöd för att ytterligare utveckla programmets potential.

Thomas Rosswall är professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har haft en rad svenska och internationella chefsjobb i olika forskningsorganisationer. Han har varit rektor för SLU och efter pensionen har han haft olika uppdrag bland annat för Mistra. Han har hjälpt till att planera för utlysningen av Mistra Biotech, han är ordförande i Mistra EviEM:s exekutivkommitté och tills nyligen styrelseledamot i Stockholm Resilience Center.

Han beskriver sig som mikrobiolog och ekolog som med tiden blivit alltmer av generalist. Det var under sin tid som chef för Parisbaserade International Council for Science, ICSU, som han kom i kontakt med urbana frågor.

Mistra Urban Futures tar fram kunskapsunderlag för utveckling av hållbara stadsmiljöer och består av fem plattformar i städer runt om i världen: Göteborg, Kapstaden, Manchester, Shanghai och Kisumu. En del av detta arbete finansieras av Sida. Det som enligt Thomas Rosswall gör Mistra Urban Futures särskilt intressant är dess transdisciplinära ansats; avnämarna, brukarna, deltar i forskningsprocessen som en garant att forskningen blir användbar och använd.
– Avnämarna måste känna att de äger frågan. Det enda sättet att få dem att göra det är att de är med i en process redan från början, säger han.

Som ordförande för Mistra Urban Futures vill han gärna bredda verksamheten till andra universitet och högskolor i Sverige som sysslar med urbana frågor. Tillsammans med samarbetspartners på andra håll i världen vill han skapa en plattform för dialog och kunskapsutbyte runt hållbar stadsutveckling. Vidare vill han stärka styrelsen roll och ge den en tydligare roll i att stödja verksamheten.

Ett annat steg är att engagera de andra plattformarna i Mistra Urban Futures strategiarbete. Plattformarna är en central del i verksamheten, men de måste engageras än starkare i strategi och utvecklingsarbete, resonerar Thomas Rosswall. På så vis kan Mistra Urban Futures bli en starkare internationell röst.
– Men det är för tidigt att vara specifik vad gäller eventuella förändringar. Den nya styrelsen måste först bli fulltalig och träffas, säger Thomas Rosswall.

Thomas Rosswall vet idag inte hur mycket arbete han kommer att lägga ner som ordförande. Men hans erfarenheter säger honom att det kräver tid och energi i början. Det viktigaste, menar han, är att styrelsen har ett nära samarbete med det kompetenta sekretariatet och det nätverk av forskare och olika urbana aktörer, som redan finns i kretsen av Mistra Urban Futures.

– Gemensamt ska vi ytterligare stärka en bra verksamhet, så att Mistra, Sida, Chalmers, Göteborgs universitet och det konsortium som etablerats i Göteborg alla kan känna sig stolta över Mistra Urban Futures.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör