Automatgenererad bild.

Daron Acemoglu vid MIT, John Hassler och Per Krusell vid Stockholms universitet, Kinas premiärminister Li Keqiang, Torsten Persson vid Stockholms universitet och Philippe Aghion vid Harvard University.

Publicerad

30 januari 2014

Goda råd till Kinas ledning från Mistraforskare

Kinas premiärminister bjöd in forskare från Mistra-SWECIA för att diskutera hur Kina kan använda sina naturresurser på ett mer ansvarsfullt sätt och driva på för en global skatt på koldioxid.

John Hassler, Per Krusell och Torsten Persson forskar alla inom programmet Mistra-SWECIA. I december besökte de Kina och deltog bland annat i konferensen Caixin Summit. Höjdpunkten från resan blev kanske ändå att de fick ett exklusivt möte med premiärminister Li Keqiang.

Under en dryg timme fick de och två andra miljöforskare möjlighet att ge sin syn på hur Kina kan fortsätta utvecklas på ett mer hållbart sätt. Ämnen som togs upp var bland annat hur användning av naturresurser kan bli mer ansvarsfull och förutsättningarna för att Kina går i spetsen för att införa en global skatt på koldioxid.

Mistra Webbredaktör