Publicerad

27 februari 2014

Forskningspotential inom resurseffektiv design analyseras

Mistra har utsett en arbetsgrupp som ska ta fram en bakgrundsrapport inom resurseffektiv design. Området är aktuellt som möjligt mål för en ny programsatsning.

En arbetsgrupp ska utvärdera behoven och möjligheterna inom forskning kring hur produkter kan designas för att hålla längre och förbruka minimalt med resurser. Gruppen består av Jan-Eric Sundgren, Volvo, Winifred Ijomah, University of Strathclyde, Glasgow, Tim McAloone, Technical University of Denmark, Walter Stahel, The Geneva Association.

Arbetsgruppen ska identifiera möjliga områden för en eventuell utlysning och bakgrundsrapporten ska vara klar i augusti. Kontaktperson på Mistra för arbetet är Thomas Nilsson.

Mistra Webbredaktör