Automatgenererad bild.
Publicerad

27 februari 2014

Framtidens spelplan för skogsfrågor diskuteras i Almedalen

Future Forests är tidigt ute och har redan spikat evenemang till sommarens Almedalsvecka i Visby. Beslutsfattare och andra kommer få diskutera hur en arena för beslut kring framtidens skog kan se ut.

Freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell som ingår i Future Forests styrelse kommer under heldagsseminariet programmet arrangerar att prata om behovet av en spelplan för att lösa skogens konflikter.

Att bestämma om framtidens skog är svårt eftersom intressen står emot varandra och förväntningarna ökar om vad skogen ska kunna ge.

– Att hitta en arena för ett konstruktivt beslutsfattande är en utmaning, men där kan Future Forests forskare vara med och identifiera vägar som leder framåt. Det är det vi vill visa i Almedalen, säger Annika Mossing, kommunikatör för Future Forests.

Olika scenarier ska tas fram

Under våren kommer forskare inom forskningsprogrammet att ta fram olika framtidsscenarier för den svenska skogen tillsammans med olika intressenter. Scenarierna kommer att ha fyra olika utgångspunkter – skogsbruk och energi, samiska verksamheter, naturvård och miljö samt rekreation och lokal utveckling.

– På vårt seminarium i Visby kommer vi alltså att kunna presentera en palett av olika möjliga framtidsbilder som kan öppna ögonen för de möjligheter och de vägval beslutsfattarna står inför, säger Annika Mossing.

Det kommer också ges tillfälle att diskutera möjligheter och utmaningar för det nationella skogsprogrammet – den nya politiska arena för beslut om skogen som finns som förslag och ska beslutas om av regeringen.

Seminariet kommer att avslutas med en paneldebatt där viktiga beslutsfattare, intressenter och forskare får chans att debattera framtiden för skogen under ledning av Maria Norrfalk, ordförande i Future Forests styrelse.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör