Automatgenererad bild.
Publicerad

27 februari 2014

”Mistra Arctic Futures sätter Sverige på kartan”

Forskningsprogrammet Mistra Arctic Futures går i mål efter tre år. Under avslutningskonferensen i mars ska deltagarna i de olika projekten sammanfatta forskningen och formulera budskap till det omgivande samhället. I april tar ett nytt program om Arktis vid.

Mistra Arctic Futures är den hittills största satsningen på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om Arktis. Tidigare har forskning om Arktis haft ett starkt naturvetenskapligt perspektiv.

Polarforsningssekretariatet har varit värd för programmet sedan starten 2011. Enligt programchefen Lize-Marié van der Watt har Mistra Arctic Futures under sina tre år satt Sverige på den internationella kartan när det gäller forskning om Arktis.

– En sådan här stor satsning på Arktis gör naturligtvis avtryck på flera plan, säger Lize-Marié Van der Watt.

Som exempel på programmets framgång nämner hon det årliga evenemanget The International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS), detta år i Prince George, Kanada den 22 maj. Den svenska närvaron blir särskilt tydlig tack vare det som Mistra Arctic Futures åstadkommit. Även på andra nivåer har programmet påverkat beslutsfattare och andra intressenter, resonerar Lize-Marié van der Watt. Bland annat har Rysslands ambassad bjudit in programmets seniora forskare för rundabordssamtal.

– Forskningen har också bidragit till sina respektive discipliner i bredare mening, det har handlat om miljön om spelteori med mera, säger hon.

Programmets slutsatser formuleras

Under avslutningskonferensen ska forskare i programmets fem olika projekt tillsammans med kommunikatörer formulera de viktigaste slutsatserna i två sidor långa dokument. Dessa ska infogas i den slutrapport som kommer under våren.

– Slutrapporten ska inte bli en hyllvärmare utan ett dokument som ska kunna användas av andra, inte minst de som ska fortsätta i nästa omgång i programmet, säger Lize-Marié van der Watt.

Fyra av programmets projekt fortsätter nu i utvecklad form i nya programmet Mistra Arctic Sustainable Development. Det tar formellt över stafettpinnen första april och under konferensen i mars ska företrädare för det avslutade Arktis-programmet och det nya sammanstråla och utbyta tankar och erfarenheter.

Delat chefsskap i nya programmet

Mistra Arctic Sustainable Development, där Mistra investerar 30 miljoner kronor, har delat ledarskap i de bägge programcheferna Carina Keskitalo och Peter Sköld, båda vid Umeå universitet. Programmet ska administreras från Arcum – det centrum för forskning om Arktis som invigdes förra året delvis som ett resultat av Mistras satsningar. Carina Keskitalo är en av de mer seniora forskarna inom Arktis och ledde ett av projekten i det nu avslutande programmet.

– Det nya programmet forskar kring interaktioner mellan olika naturresursberoende näringar i norra Norge, Sverige och Finland, säger Carina Keskitalo som blir vetenskaplig programchef. 

Mistra Arctic Sustainable Development var tänkt att starta redan för ett år men Mistras styrelse ville först se vissa förändringar i programmets upplägg. Mistras synpunkter handlade om att de olika forskarna i programmet liksom de olika projekten inte var tillräckligt integrerade med varandra och inte hade tillräckligt tydlig gemensam målsättning.

– Vi fick bakläxa, en ganska omfattande sådan, berättar Peter Sköld.  Men det var bra att Mistras styrelse var så pass nitisk. Det har gjort programmet oerhört mycket bättre.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör

Mistra på YouTube