Automatgenererad bild.
Publicerad

3 april 2014

Genombrott för grön båtbottenfärg

Efter många års forskning inom programmet Marine Paint står företaget I-Tech nu på tröskeln till det stora genombrottet. Deras produkt hindrar på ett miljövänligt sätt havstulpaner från att fastna på fartygsskrov och är nu godkänd för användning i både Japan och Sydkorea. Inom kort kan Europa stå på tur.

Påväxt av marina organismer på båtskrov är ett stort problem. Alla fritidsbåtsägare tvingas ofta slita hårt för att få bort havstulpaner som satt sig under vattenlinjen. Men än värre är problemet för den kommersiella sjöfarten. För att hindra havstulpaner och andra organismer att fästa använder de färger som innehåller upp till 60 procent koppar. En metall som inte kan återvinnas. Den frisätts med tiden i det omgivande vattnet, där den inte bryts ned utan blir kvar i den marina miljön för evigt. Det gör båtbottenfärger till ett av de mer allvarliga hoten mot vattenlevande organismer.

Alternativet att inte behandla båtskrov är inte heller en lyckad lösning. Fartyg utan skydd mot påväxt ökar sin bränsleförbrukning med upp till 40 procent. Med tanke på att världens 100 000 lastfartyg står för drygt tre procent av all den koldioxid som människor ger upphov till skulle en sådan förändring direkt påverka klimatet.

Kan ersätta kopparfärger

För att försöka få fram miljövänligare metoder att hindra organismer att kolonialisera båtskrov startade Mistra 2003 forskningsprogrammet Marine Paint. När programmet avslutades efter åtta år hade forskarna utvecklat flera lovande lösningar. Den viktigaste är en produkt som har vidareutvecklats av företaget I-Tech under varunamnet Selektope. Det är inte en färdig båtfärg utan en aktiv substans som etablerade färgtillverkare kan blanda in i sina egna produkter för att minska eller utesluta koppar i båtbottenfärgerna.

Det verksamma ämnet i Selektope är medetomidin, ett veterinärmedicinskt preparat som tidigare främst har används som sömnmedel för hundar och katter. Effekten på havstulpaner är dock den motsatta, det får tulpanens ben att börja sprattla vilket gör att den inte kan få fäste på båtars släta skrov. Andra fördelar med medetomidin är att det bryts ned och att varken havstulpaner eller andra djur och växter skadas. Dessutom är det verksamt i mycket låga doser under lång tid. Ett gram Selektope kan ersätta 500 gram koppar vilket gör att preparatet bidrar till en mer hållbar marin miljö.

Långsiktig forskning som ger frukt

– I-Tech bildades ursprungligen för att vi skulle kunna kommersialisera de forskningsresultat som kom fram genom Marine Paint. Efter många års arbete är vi nu äntligen på väg att lyckas, säger Lena Lindblad, forskningschef på I-Tech.

Två viktiga genombrott har redan kommit. Selektope är sedan en tid tillbaka godkänd att användas i både Japan och Sydkorea. Och fler marknader är på gång, Kina är ett av de länder som förväntas godkänna preparatet inom kort.

– För varje ny marknad måste vi genomföra grundliga undersökningar för att visa att vår produkt inte har negativ påverkan på landets eller regionens speciella havsmiljö. Hittills har vi inte drabbats av några bakslag, varken när det gäller hur väl vår produkt fungerar på fartygen eller när det gäller påverkan på biologiskt liv.

Europa nästa möjliga marknad

Nästa stora steg för I-Tech är att få Selektope godkänd på den europeiska marknaden.

– Ett positivt beslut i Europa skulle betyda mycket. Redan idag står tillverkarna av båtfärger på kö för att få vara med att ta fram en färg som innehåller Selektope. Utmaningen nu är att hitta ett sätt att kombinera olika verksamma ämnen för att stoppa påväxt av så många olika organismer som möjligt. Dessutom måste de få till en lösning som gör att de verksamma ämnena frigörs långsamt och kontrollerat.

Förhoppningen är att enbart Selektope ska kunna bidra till att sänka bränsleförbrukningen hos världens båtar och fartyg med ett par procent. Det kanske låter som en försumbar besparing, men skulle i praktiken innebära att användningen av fossil olja skulle minska med många hundratusentals ton.

Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör