Automatgenererad bild.

Foto: Sara Danielsson

Publicerad

3 april 2014

Konsten att odla staden – ny bok om stadsodling

Stadsodling är ett sätt för människor att göra anspråk på det offentliga rummet och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Sara Danielsson som är delaktig i centrat Mistra Urban Futures har skrivit en handbok i ämnet.

Sara Danielsson har i olika former arbetat med stadsomvandling och stadsodling sedan examen från Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg 2005. Nu kommer boken ”Konsten att odla staden”. I den besöker hon odlande entusiaster i både New York och Berlin, liksom på flera håll i Sverige.

– En viktig fråga innan man börjar odla är att få tillgång till mark. Vem pratar jag med för att få lov att odla? Hur skaffar jag andra att odla med, och hur bildar jag en odlarförening.

Stadsodling är en global medborgarrörelse, som på senare år spridits även till Sverige – bland annat i takt med att intresset för närodlad mat har ökat. Oavsett om odlingen sker på gården, på hustaket eller i en park, är det ett effektivt sätt att påverka sin närmiljö, konstaterar Sara Danielsson.

Insatser för mer stadsnära livsmedel

I boken har hon bland annat intervjuat odlarföretaget Stadsjord som fick tillåtelse av byggföretaget NCC att under tre år odla på en rivningstomt på Hisingen i Göteborg i väntan på nybyggnation.

– Stadsodling handlar om att odla på platser som inte är avsedda för odling. Hur man som medborgare skapar en plats och omformar det offentliga rummet.

Sara Danielsson är delaktig i projektet Grön produktion vid Mistra Urban Futures som arbetar med hållbar stadsutveckling. Hon och två kollegor studerar stadsnära matproduktion. Ett fokus är så kallade andelsjordbruk, eller community supported agriculture som det kallas internationellt. Idén är att koppla ihop odlare med konsumenter, utan mellanled som grossister och handlare. Men då behövs nya tankesätt och affärsmodeller, som att konsumenter betalar för sin skörd i förväg och på så sätt säkrar producenternas avsättning.

– Stadsodling i Sverige sker nästan uteslutande på hobbynivå, men runtom i världen finns ett stort intresse för andelsjordbruk, bland annat i Norge. I Sverige finns bara enstaka exempel.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör