Publicerad

3 april 2014

Strategisk kommunikation på Vetenskapsfestivalen

När omvärlden och medierna förändras ställs forskningskommunikationen inför nya utmaningar för den som vill nå ut och påverka. Strategisk kommunikation är temat på Forum för forskningskommunikation 7 maj under Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Årets upplaga av Forum för Forskningskommunikation handlar om strategisk kommunikation. Huvudtalare är kommunikatören Ray McHugh från University of Strathclyde i Glasgow, delaktig i att det blev utsett till årets universitet i Storbritannien förra året. Hans föresläsning "How storytelling makes your strategy come to life" är en av flera intressanta programpunkter under dagen.

Det kostnadsfria seminariet för kommunikatörer och andra intresserade av förmedling av forskning arrangeras på 7 maj i Göteborg som en del av Vetenskapsfestivalen, Sveriges största populärvetenskapliga evenemang.

Mistra är med och arragerar Forum för Forskningskommunikation tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA samt KK-stiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskap & Allmänhet.

Mistra Webbredaktör