Publicerad

9 april 2014

Environmental Humanities bordlagt

Mistras styrelse och Formas forskarråd har bordlagt beslutet om Environmental Humanities med hänvisning till misstanke om jäv. En oberoende granskning är under tillsättning. Om det visar sig att jäv föreligger kommer en ny utvärdering av ansökningarna att genomföras. Mistra och Formas har samverkat i utlysningen av Environmental Humanities.


Mistra Webbredaktör