Automatgenererad bild.
Publicerad

15 april 2014

Mistras nya VD på plats

Åke Iverfeldt tog 15 april över rollen som VD för Mistra efter Lars-Erik Liljelund. Första veckorna har ägnats åt nya forskningssatsningar och tankar kring kapitalförvaltningens möjligheter och att vidareutveckla Mistras omvärldsanalys.

Åke Iverfeldt har mer än 30 års erfarenhet av att leda forskningsprojekt inom miljöområdet både nationellt och internationellt. Han utsågs till Mistras nya VD i december och kommer senast från posten som Vice VD på IVL Svenska Miljöinstitutet. Där har han även varit chef för enheten för affärutveckling & marknad och har bland mycket annat utvecklat ett tematiskt forskningsområde kring hållbart samhällsbyggande.

– Det har varit full fart redan från början på Mistra. Vi har börjat utveckla ett nytt programförslag inriktat mot resurseffektiv design, säger Åke Iverfeldt.

En extern arbetsgrupp har precis startat ta fram en bakgrundsrapport inför styrelsens beslut om en eventuell satsning från Mistra inom området.

– Att gå in så tidigt som möjligt i produktutvecklingen, redan i designskedet, ger stora möjligheter att bidra till en hållbar användning av resurser i senare skeden.

Utblick mot omvärlden viktig

Under sina första veckor som VD har Åke Iverfeldt stärkts i sin bild av vilka frågor som är viktiga att arbeta vidare med på Mistra – dels en mer strukturerad omvärldsanalys och dess koppling till forskningsinitiering, dels former för och vidareutveckling av utvärderingsmetoder.

– Att få en tydligare bild av vad som är på gång i omvärlden och vilka framtida behov det skapar är avgörande både för nya programsatsningar och vår hållbara kapitalförvaltning, säger han.

Åke Iverfeldt vill dessutom knyta ihop dessa verksamheter mer.

– De förvaltare som investerar vårt kapital hållbart sitter till exempel inne med värdefull information om vart olika marknader är på väg – information vi kan använda i vår omvärldsanalys som sedan kan leda till strategiska beslut om forskningssatsningar.

Vill nyttja nätverk inom investeringar

Han ser också möjligheter åt andra hållet, att förmedla de resultat och kunskaper som kommer ut från Mistras program som förvaltarna sen kan använda som stöd för investeringsbeslut.

– Vi vill bidra med konkret miljönytta, och innovationsprocessen är inte i mål förrän programresultaten kommer till användning. Här tror jag det nätverk vi byggt upp inom hållbara investeringar kan användas mer.

Åke Iverfeldt ser också fram emot de olika jubileumsaktiviteter som planeras under året för att fira att Mistra fyller 20 år. Bland annat forsätter serien av seminarier som samlar erfarenheter och visar på vägar framåt för arbetet med miljöfrågor, att skapa starka forskarmiljöer och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör