Publicerad

7 maj 2014

Läs Mistras senaste årsrapport

Nu finns Mistras senaste årsrapport att ladda ned eller beställa. I den går det att läsa om världsledande tvärvetenskap om vad vår planet tål, att motvinden minskat mot bioteknik i jordbruket samt resultaten från Mistras stora programutvärdering.

I årsrapporten för 2013 presenteras forskningen vid Stockholm Resilience Centre som Mistra investerade ytterligare miljoner i under året. En annan satsning som beskrivs är Mistra Biotech där forskarna upplever att opinionen nu är mindre polariserad inom den känsliga frågan om bioteknik och GMO. Dessutom presenteras bland annat kommentarer kring den stora utvärdering Mistra gjorde under 2013 av tidigare forskningsprogram, liksom vad som hänt i de många pågående programmen.

Även årsrapporter från Mistras olika forskningsprogram går nu att ladda ned från deras programsidor på Mistras webbplats. Programsidorna hittar du här.

Mistra Webbredaktör