Automatgenererad bild.
Publicerad

7 maj 2014

Mistra Future Fashion blickar mot öst

Merparten av världens mode tillverkas i Asien och Kina är en nyckel för att utveckla hållbara affärsmodeller. Mistra Future Fashion har vänt blicken österut för att bättre förstå den globala modeindustrin.

Under hösten och våren har forskare från Copenhagen Business School, CBS, och Textile Enviroment Design, TED vid Chelsea College of Arts rest till Shanghai, Hongkong och Guangzhou för fältstudier av den asiatiska modeindustrin.

Mistra Future Fashion riktar sig i första hand till den svenska modeindustrin. Men få branscher är så globala som modebranschen. Merparten av produktionen, och även alltmer av designen, sker i Asien.

– Kina är störst och vi har rest dit för att försöka lära oss.  Vi kan inte säga att vi förstår Kina helt och hållet men vi har, så att säga, doppat tårna i det enorma landet, säger Kirsti Reitan Andersen, doktorand inom Mistra Future Fashion.

Gruppen har besökt textilväverier, fabriker där kläderna sys och pratat med företagsledare och designers. Under våren har man också deltagit i konferensen Redress forum i Hongkong där TED höll en workshop. Hon ser en nymornad medvetenhet om miljön. Men att göra hållbart mode kostar pengar vilket betyder dyrare produktion. Kinesiska fabrikanter befarar – fullt rimligt – att det kan göra att modeföretagen flyttar produktionen till andra, ännu billigare länder.

Hellre mutor än certifiering

Kirsti Reitan Andersen blev också varse svagheterna med certifieringar för textilier och kläder. Dessa måste producenterna betala dyrt för. Samtidigt kan de som kontrollerar att fabrikerna lever upp till certifieringen mutas. Och valet mellan att köpa in ny dyr utrustning eller att muta en lokal kontrollant är ofta alltför enkelt.

Det hon däremot tror fungerar bättre är långvariga relationer mellan klädmärken, tillverkare och underleverantörer. Där kan förtroende och långsiktigt arbete mot hållbarhet uppstå.

Inom Mistra Future Fashion ser man designfasen som central. Det är ofta på ritbordet det avgörs huruvida ett plagg blir hållbart under sin livstid eller inte. Kirsti Reitan Andersen såg möjligheter bland kinesiska designers, men också hinder. Att designa nya kläder av gamla och av textilspill, så kallad up-cycling, är bara möjligt om det finns en infrastruktur som kan fånga upp kläderna och textilierna.  

Och att moderna Shanghai- eller Hongkongkineser skulle köpa begagnade kläder tycks inte finnas i tankevärlden.

– Folk resonerar så här: Varför köpa begagnat när det kostar så lite att köpa nytt?

Undersöker nya affärsmodeller

Mistra Future Fashion har pågått i tre år. Esben Rahbeck Gerdrum Pedersen leder forskningen vid CBS och deltog i en paneldebatt under Redress forum-konferensen. Han berättar att man under sommaren ska finnas på plats under Roskildefestivalen liksom anordna en workshop för beslutsfattare. Man ska också fortsätta att undersöka nya affärsmodeller, framförallt när det gäller up-cycling.

– Det blir ett antal casestudier av verksamheter som sysslar med up-cycling, bland annat en etnografisk studie av designers och mindre klädmakare i London, förklarar Esben Rahbeck Gerdrum Pedersen

Resorna i Asien har ingått i ett projekt som samfinansierats av Mistra Future Fashion och CBS Sustainabilty Platform.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör