Publicerad

7 maj 2014

Slutrapport visar att handel och miljö måste samspela

Nu finns forskningen från programmet ENTWINED sammanfattat i en syntesrapport. Den visar att internationell global handels- och miljöpolitik behöver integreras mer för att komma till rätta med klimatutsläpp och andra miljöproblem.

ENTWINED (Environment and Trade in a World of Interdependence) har pågått 2007–2013. Satsningen som letts från IVL har undersökt betydelsen av privata och offentliga miljöstrategier för handelssystem ur olika perspektiv, framför allt kopplat till utsläpp av växthusgaser och andra gränsöverskridande problem.

Kontentan efter att forskningen har identifierat vilka miljöstrategier som fungerar och vilka hinder som finns när de inte gör det är att handels- och miljöpolitik behöver integreras mer för att världens länder på allvar ska kunna åtgärda en lång rad miljöproblem.

Mistra Webbredaktör