Publicerad

3 juni 2014

Utredning klar kring Environmental Humanities


Mistra och Formas har bett Vetenskapsrådet utreda jävsfrågor inom ramen för utlysningen av forskningsprogrammet Environmental Humanities. Utredningen är nu klar och kan laddas ner här. Mistras styrelse och Formas forskarråd kommer vid nästkommande sammanträden att behandla frågan.

Mistra Webbredaktör