Publicerad

13 juni 2014

Förändringar i Mistras styrelse

Sverker Sörlin entledigas på egen begäran för att undvika spekulationer kring hans roll visavi det planerade forskningsprogrammet Environmental Humanities.

Anna Ledin har begärt entledigande på grund av en ny tjänst som tyvärr inte medger att hon kvarstår som ledamot i styrelsen.