Publicerad

19 juni 2014

Förstudie om grön ekonomi

En ny förstudie om grön ekonomi har tagits fram. Den baseras på seminarieserien ”Key issues for a transition to a green economy” arrangerad av Global Utmanings arbetsgrupp för Grön Ekonomi.

Syftet med förstudien är framför allt att analysera den konventionella ekonomiska modellen – dagens marknadsekonomi – och dess förutsättningar att föra ekonomin mot en utveckling som är hållbar. Fokus är i första hand riktat mot den ekologiska dimensionen, men även sociala aspekter berörs. Rapporten är skriven av Eva Alfredsson och Anders Wijkman.

"The Inclusive Green Economy. Shaping society to serve sustainability – minor adjustments or a paradigm shift?" kan laddas ned här.

Mistra Webbredaktör