Publicerad

19 juni 2014

MistraPharma på plats i Almedalen

En grupp forskare från MistraPharma deltar i år för första gången under Almedalsveckan i Visby. Bland annat bidrar forskarna till en utställning om miljögifter i vardagen.

Det är första gången MistraPharma deltar under den årliga politikerveckan i Almedalen. Att man delvis åker dit för att påverka politikerna är inget som programchefen Christina Rudén sticker under stol med.

– Ett syfte för vår medverkan är såklart att få upp miljöpolitiken på agendan inför valet, men det handlar också om att sprida information. Det finns ett stort intresse från allmänheten för frågor som rör kemikalier och Östersjön, säger hon.

Forskargruppen från MistraPharma deltar tillsammans med bland annat experter från Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket i aktiviteter som samordnas av initiativet Hållbara Hav. Bland annat presenteras en utställning om plast, kemikalier och läkemedel i hemmiljö – till vilken MistraPharmas forskare har bidragit. Några av forskarna kommer också att hålla föredrag i anslutning till utställningen, som för övrigt invigs av miljöministern. På schemat står även en paneldebatt med ungdomspolitiker om situationen i Östersjön.

Även forskare från flera andra Mistraprogram deltar under Almedalsveckan 29 juni–6 juli, bland annat från Stockholm Resilience Centre, Future Forests och Mistra Urban Futures.

Mistra Webbredaktör