Automatgenererad bild.

Christina Rudén

Publicerad

19 juni 2014

Regeringen avslår satsning om läkemedel och miljön

MistraPharma vill skapa ett nytt centrum för läkemedel och miljö. Nyligen beslutade dock regeringen att inte skjuta till pengar. Det kan få konsekvenser för möjligheten att nå miljömålet Giftfri miljö enligt programchef Christina Rudén.

Sedan MistraPharma inleddes 2008 har forskningsprogrammet etablerat ett nytt forskningsfält och blivit internationellt ledande inom området läkemedel och miljöpåverkan. Kunskap som byggts upp inom programmet ligger bland annat till grund för ett helt nytt etappmål i det svenska miljömålssystemet. 

MistraPharma är nu inne i ett slutskede. Finansieringen från Mistra upphör 2015. Styrelsen för programmet vill därför starta ett nytt forskningscentrum om miljö och läkemedel, och har föreslagit att regeringen ska stå för den ekonomiska grundplåten. MistraPharmas programchef Christina Rudén fick nyligen beskedet att Miljödepartementet inte är villigt att stödja centrumet.

– Vi har jobbat intensivt för att ta fram ett erbjudande till regeringen. Men regeringen måste göra sina prioriteringar, och vi står och faller inte med detta besked, säger Christina Rudén. 

Önskemål om fem miljoner

Förhoppningen var att regeringen skulle ge ett årligt stöd till centrumet på fem miljoner kronor, och att forskningen i övrigt skulle vara externt finansierad. I utbyte skulle centrumet erbjuda beslutsrelevant forskning och fungera som ett stöd i samhällets arbete för att uppnå det nationella miljömålet Giftfri miljö. Att centrumet nu inte kommer till stånd kan försvåra möjligheten att nå miljömålet, konstaterar Christina Rudén.  

– Vårt föreslagna centrum skulle ha varit ett stöd till regeringen. Etappmålet om läkemedel är väldigt ambitiöst, och det kommer inte att uppnås av sig självt.

I sitt besked skriver Miljödepartementet att Formas inför forskningspropositionen 2016 ska utreda forskningsbehoven för att uppnå Giftfri miljö. Christina Rudén anser att det finns tillräckligt med underlag för att föreslå nya styrmedel på kemikalieområdet. Hon ser förslaget om ytterligare utredning som ”defensivt”.

– Det är bra att man tar fram underlag till forskningspropositionen, men jag hoppas innerligt att det också fattas skarpa beslut. Det finns en hel del kunskap framme redan idag.

Andra alternativ finns

Det föreslagna centrumet skulle också ha inneburit en möjlighet att behålla mycket av den unika kompetens som byggts upp inom MistraPharma. Förslaget till regeringen var programstyrelsens huvudspår, men det finns andra möjligheter, konstaterar Christina Rudén. Bland annat har deltagare i programmet lämnat in två större forskningsansökningar – besked kommer före sommaren respektive i höst. Styrelsen diskuterar också hur det befintliga nätverket av forskare och experter skulle kunna behållas även efter 2015.

– Styrelsen har de senaste åren jobbat för att inte forskningen ska begravas när pengarna tar slut. Den ambitionen fortsätter även efter regeringens besked. Vi söker kontinuerligt pengar för att forskningen ska leva vidare.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör