Publicerad

23 juni 2014

Ny utvärdering av Environmental Humanities

Som tidigare meddelats har Mistra och Formas bett Vetenskapsrådet utreda jävsfrågor inom ramen för utlysningen av forskningsprogrammet Environmental Humanitiesöppnas i nytt fönster. Den 2 juni inkom Vetenskapsrådets yttrandeöppnas i nytt fönster  där det konstateras att jäv får anses ha förelegat under utvärderingsprocessen.

Mistra och Formas kommer därför tillsätta en helt ny utvärderingspanel för att genomföra en ny utvärdering av de tidigare inkomna ansökningarna. Ett förslag till beslut planeras vara klart till december 2014.

Mistra Webbredaktör