Publicerad

4 juli 2014

Framtidens mat - om husdjursavel och växtförädling

Varför ser tomater ut som de gör, varför är våra husdjur är så lugna och vänliga och hur det är möjligt att köpa en vattenmelon utan kärnor. Trots att växtförädling och djuravel har format mer eller mindre allt v äter, är det få människor som är medvetna om vilka vetenskapliga upptäckter och omfattande arbete som ligger bakom maten vi lägger på våra tallrikar.

Med den här boken vill Mistra Biotechöppnas i nytt fönster ge en översikt över domesticeringen och förädlingens bakgrund, från jordbrukets början för mer än 10 000 år sedan till dagens molekylära arbete. Boken beskriver grunderna för genernas strukturer och funktioner, varför och hur olika avels- och förädlingsmetoder går till och ger en inblick i lagstiftningen kring användning av genteknik i Sverige och EU. Den ger också en överblick över olika produkter som tagits fram genom genetisk modifiering (GM), en sammanfattning av de ekonomiska konsekvenserna av GM-grödor samt diskuterar etiska frågor som rör avel och förädling i allmänhet och genetisk modifiering i synnerhet.

Redaktör: Anna Lehrman

Författare: Anna Lehrman, Sevasti Chatzopoulou, Li Feng, Flavio Forabosco, Elisabeth Jonas, Konstantinos Karantininis, Fredrik Levander, Alessandro Nicolia, Lotta Rydhmer, Helena Röcklinsberg, Per Sandin, Jens Sundström och Li-Hua Zhu

Layout: Viktor Wrange Design
Illustrationer: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB


Mistra Webbredaktör