Publicerad

14 juli 2014

Kommerisalisering i sikte för grön båtbottenfärg

I-Tech har skrivit avtal med Chugoku Marine Paints Ltd (CMP) om användning av I-Techs patenterade produkt Selektope® i kommersiella båtbottenfärger. Selektope® är en aktiv substans som kan ersätta koppar i båtbottenfärger för att förhindra påväxt av bland annat havstulpaner.

- Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med CMP i utvecklingen och kommersialiseringen av båtbottenfärger som innehåller Selektope®. CMP är en av de största leverantörer av båtbottenfärger i världen och att vara en del av deras leverantörsbas är viktigt för oss, säger I-Techs vd Philip Chaabane.

Färger som innehåller Selektope® kommer att vara av stort värde för alla i den marina industrin. Marin påväxt på båt- och fartygsskrov ökar dramatiskt friktionen, och ett obehandlat skrov kan efter ett halvår till sjöss ge så mycket som 40 procents ökning av bränsleförbrukningen.

Verksamt i låga doser

För att hindra havstulpaner och andra organismer att fästa används idag färger som innehåller upp till 60 procent koppar. Den frisätts med tiden i det omgivande vattnet, där den inte bryts ned utan blir kvar i den marina miljön. Selektope® är verksamt i mycket låga doser under lång tid och kan ersätta 500 gram koppar vilket gör att preparatet bidrar till en mer hållbar marin miljö.

I-Tech ett reslutat av Marine Paint

I-Tech bildades ursprungligen för att kommersialisera de forskningsresultat som kom fram genom Mistras forskningsprogram Marine Paint.länk till annan webbplats När programmet avslutades efter åtta år hade forskarna utvecklat flera lovande lösningar. Den viktigaste är den produkt som har vidareutvecklats av  I-Tech under varunamnet Selektope®.

Sömnmedel för hundar

Det verksamma ämnet i Selektope® är medetomidin, ett veterinärmedicinskt preparat som tidigare främst har använts som sömnmedel för hundar och katter. Effekten på havstulpaner är dock den motsatta, det får tulpanens ben att börja sprattla vilket gör att den inte kan få fäste på båtars släta skrov. Andra fördelar med medetomidin är att det bryts ned och att varken havstulpaner eller andra djur och växter skadas.


Mistra Webbredaktör