Automatgenererad bild.
Publicerad

21 augusti 2014

David Simon ny föreståndare för Mistra Urban Futures

David Simon, professor i utvecklingsgeografi vid Royal Holloway,
University of London har utsetts till föreståndare för Mistra Urban
Futures. Han tillträder den 15 september.

David Simon har tidigare arbetat som prefekt för avdelningen för geografi vid Royal Holloway, University of London. Han har en kandidatexamen från University of Cape och från University of Reading samt en filosofie doktorsgrad från University of Oxford, där han var en så kallad Rhodes Scholar. Han ingår också i The UK Academy of Social Sciences.

David Simon har stor internationell erfarenhet som innefattar forskning i bland annat Namibia, Sydafrika, Storbritannien, USA, Sri Lanka, Thailand och Filippinerna. Hans forskning fokuserar på gränssnittet mellan utveckling och miljö, inom ramen för hållbar utveckling och globala klimatförändringar. Särskilt fokus har legat på politisk geografi, urbanisering och transporter. Simon har bland annat undersökt de troliga konsekvenserna av klimatförändringar för afrikanska städer och deras invånare, samt hur städer förbereder sig och anpassar sig för klimatförändringar.

Tillförordnade föreståndaren Jessica Algehed kommer att fortsätta vara en del av centrumets ledning och ha ett nära samarbete med David Simon under hösten för att säkerställa kontinuitet i ledarskapet.

Läs mer om David Simon på Mistra Urban Futures webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster